Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và VKSND tỉnh Nam Định ký kết Chương trình phối hợp trong việc thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Cán sự đảng VKSND tối cao và Thường trực Tỉnh ủy Nam Định về triển khai thực hiện ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về việc “ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”; ngày 15/4/2022, tại trụ sở Tỉnh ủy Nam Định, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và VKSND tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác theo Quyết định 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, giai đoạn 2022-2026. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Mai Thanh Long, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Văn Hậu, TUV, Viện trưởng VKSND tỉnh, Trần Văn Kiểm, TUV, Chánh án TAND tỉnh.


IMG_5971.JPG
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.


Theo nội dung ký kết, giai đoạn 2022-2026, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và VKSND tỉnh Nam Định sẽ phối hợp thực hiện 05 nội dung, gồm:
- Một là, tổ chức học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, địa phương; tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp, hoạt động của ngành KSND.
- Hai là, phối hợp tuyên truyền về công tác kiểm sát, kết quả thực hiện chức năng THQCT và kiểm sát HĐTP, nhất là công tác cải cách tư pháp; việc triển khai thi hành các đạo luật về tư pháp; nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để có biện pháp phối hợp ngăn chặn, phòng ngừa không để xảy ra điểm nóng đột xuất, bất ngờ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
- Ba là, phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đề xuất Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực thi pháp luật.
- Bốn là, tham mưu Cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm, dư luận quan tâm liên quan đến công tác tư pháp và hoạt động của VKSND các cấp. Giải quyết các vụ án trọng điểm, dư luận xã hội quan tâm, có tính chất “phức tạp”, “nhạy cảm”.
- Năm là, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật, xuyên tạc gây ảnh hưởng tới việc xử lý, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm trong lĩnh vực tư pháp có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.


IMG_5997.jpg+.jpg
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và VKSND tỉnh Nam Định ký kết Chương trình phối hợp trong việc thực hiện Quyết định số 238- QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương


IMG_5942.JPG
Toàn cảnh Hội nghị


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phối hợp thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm, qua đó góp phần ngăn chặn, phòng ngừa xảy ra “điểm nóng”, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Để công tác phối hợp đạt kết quả, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện Quyết định 238 làm tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đối với các vấn đề, vụ việc “phức tạp”, “nhạy cảm”, thuộc chức năng, quyền hạn của cấp nào, ngành nào thì cấp đó, ngành đó phải chủ động giải quyết và đề xuất phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nắm tình hình tư tưởng nhân dân và thống nhất phương án chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền. Trường hợp cần thiết có thể thành lập tổ công tác liên ngành giữa các cơ quan để phối hợp giải quyết, đồng thời phối hợp chủ trì họp báo, ban hành thông cáo báo chí để cung cấp thông tin cho báo chí. Tăng cường sử dụng các nền tảng ứng dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, bịa đặt, xuyên tạc, kích động gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ. Phát huy hơn nữa vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí trong tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, kết quả giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Căn cứ Chương trình phối hợp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung đã ký kết./.


Văn phòng VKSND tỉnh Nam Định

Bac Ho dayPhuong_chamXay_dungBac
     
     
     

Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định
Trụ sở : Số 04 - Hà Huy Tập - Thành phố Nam Định; Điện thoại : 0228.3849429
Người chịu trách nhiệm : Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định thiết kế và giữ bản quyền.