Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức
Hội nghị tập huấn công nghệ thông tin, chuyển đổi số

<Ngày đăng: 05/04/2024>

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 17/5/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành KSND; Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành KSND năm 2024; Kế hoạch số 221/KH-VKSTC ngày 15/12/2023 của VKSND tối cao về chuyển đổi số ngành KSND năm 2024 của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch công tác năm 2024 của VKSND tỉnh Nam Định; ngày 04/4/2024, VKSND tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị tập huấn công nghệ thông tin, chuyển đổi số bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu VKSND tỉnh đến 10 VKSND cấp huyện.

Toan_canh_Tinh

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh Nam Định

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh; đồng chí Trần Mạnh Đông, Uỷ viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh.
Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh có các đồng chí Trưởng phòng và tương đương, các công chức làm công tác công nghệ thông tin của các Phòng và tương đương thuộc VKSND tỉnh; tại điểm cầu 10 VKSND cấp huyện có đồng chí Viện trưởng VKSND cấp huyện và công chức làm công tác công nghệ thông tin của đơn vị.

a1

Đồng chí Trần Mạnh Đông, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị tập huấn, đồng chí Phạm Đức Hùng, Phó Chánh Văn phòng VKSND tỉnh báo cáo khái quát Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 17/5/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành KSND; Quyết định số 359/QĐ-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao  về “Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin của ngành KSND đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Kế hoạch số 221/KH-VKSTC ngày 15/12/2023 của VKSND tối cao về chuyển đổi số ngành KSND năm 2024 của Viện trưởng VKSND tối cao và các công việc cần làm để hoàn thành mục tiêu “Đến năm 2030, cơ bản chuyển các hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân lên môi trường số; thay đổi cách thức vận hành, môi trường làm việc và công cụ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành theo hướng chuyển đổi số” mà Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin của ngành KSND đã đề ra.

a1

Đồng chí Phạm Đức Hùng, Phó Chánh Văn phòng VKSND tỉnh
 trình bày các chuyên đề tại Hội nghị

Thực hiện nhiệm vụ đột phá trọng tâm năm 2024 về đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số đồng thời nhằm tăng cường công tác đào tạo, tự đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức trong ngành KSND tỉnh Nam Định, VKSND tỉnh đã tiến hành thiết lập kho lưu trữ điện tử để lưu trữ dữ liệu của các buổi tập huấn do VKSND tối cao và VKSND tỉnh tổ chức.
Để đảm bảo an toàn thông tin mạng, các dữ liệu nói trên đã được mã hóa và chỉ có thể được truy cập thông qua mã QR. Tại hội nghị báo cáo viên đã hướng dẫn cách thức truy cập, khai thác kho lưu trữ dữ liệu điện tử thông qua phòng họp không giấy và ứng dụng mã QR. Báo cáo viên cũng trao đổi một số nội dung về bảo vệ an toàn an ninh thông tin từ thao tác đặt mật khẩu; các hình thức tấn công mật khẩu thường gặp, như: Đoán mật khẩu, dò mật khẩu, tấn công từ điển, tấn công Key Logger... và các biện pháp phòng tránh.

a1

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại các điểm cầu

Thay mặt lãnh đạo VKSND tỉnh Nam Định, đồng chí Trần Mạnh Đông, Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu nhấn mạnh mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng và ý nghĩa của Hội nghị tập huấn. Đồng chí yêu cầu các đại biểu phải tích cực học tập, trao đổi để hiểu, nắm bắt, vận dụng linh hoạt, hiệu quả những nội dung được tập huấn vào công tác chuyển đổi số, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đào tạo, tự đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ công chức trong ngành KSND tỉnh Nam Định góp phần cùng toàn ngành KSND hoàn thành kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 và những năm tiếp theo. Đồng chí cũng yêu cầu các đồng chí lãnh đạo Phòng và tương đương, Viện trưởng VKSND cấp huyện phải tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc nắm vững những nhiệm vụ đột phá về công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Ngành và của địa phương; thường xuyên chỉ đạo cán bộ, kiểm sát viên nâng cao trình độ, kiến thức về tin học tiến tới sử dụng thuần thục các phần mềm ứng dụng sẽ triển khai trong thời gian tới; động viên cán bộ, kiểm sát viên tự học, sáng tạo trong lĩnh vực ứng dụng tin học phục vụ chuyên môn, nghiệp vụ hoàn thành kịp thời, chính xác các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khi có yêu cầu của VKSND tối cao và của VKSND tỉnh.


Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định

 

Bac Ho dayPhuong_chamXay_dungNDBVLVNCNTTXay_dungCDSTL

VB

     
     
     

Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định
Trụ sở : Số 04 - Hà Huy Tập - Thành phố Nam Định; Điện thoại : 0228.3849429
Giấy phép số 01/GP-TTĐT-STTTT ngày 18/5/2023 của Sở TT&TT tỉnh Nam Định
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định thiết kế và giữ bản quyền.