Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị chuyên đề: “Quán triệt, nghiên cứu và tổ chức thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW, Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 16-QĐ/BCSĐ của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao”

 

<Ngày đăng: 08/6/2024>

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-VKSTC ngày 26/12/2023 của VKSND tỉnh, ngày 07/6/2024, VKSND tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Quán triệt, nghiên cứu và tổ chức thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW, Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 16-QĐ/BCSĐ của Ban cán sự đảng VKSND tối cao” bằng hình thức trực tiếp tại trụ sở VKSND tỉnh và trực tuyến đến 10 VKSND cấp huyện.

P8

Đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ,
Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng VKSND tỉnh; tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Lãnh đạo Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh Nam Định; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, Lãnh đạo Phòng và tương đương, Lãnh đạo VKSND cấp huyện, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên VKSND hai cấp tỉnh Nam Định.

P8

Đồng chí Trần Quốc Hoàn, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh đã phổ biến, quán triệt Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và thông báo các nội dung cơ bản của Quy định số 16-QĐ/BCSĐ ngày 26/10/2023 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong ngành Kiểm sát nhân dân.

P8

Đồng chí Trần Đăng Việt, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe 04 bản tham luận của các đồng chí Trưởng phòng và tương đương, 02 Bản tham luận của các đồng chí Viện trưởng VKSND cấp huyện. Các ý kiến tham luận tại Hội nghị đều rất tâm huyết, sâu sắc thể hiện trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, Kiểm sát viên trong việc chấp hành các quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; góp phần làm rõ nội dung, nhận diện những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và những biện pháp thực hiện kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Kiểm sát nhân dân.

P8

Đồng chí Trần Mạnh Đông, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng VKSND tỉnh yêu cầu các đồng chí Bí thư Chi bộ, Thủ trưởng các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định 131-QĐ/TW và Quy định 132-QĐ/TW, trong đó tập trung nghiên cứu sâu các nguyên tắc, nội dung, phương thức kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; quy định về 28 hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án tại Quy định 132-QĐ/TW và 22 hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán tại Quy định 131-QĐ/TW; thường xuyên cập nhật những biểu hiện về hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án, trong công tác kiểm tra, thanh tra để phòng, tránh vi phạm, sai phạm gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/VKS ngày 26/7/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Kiểm sát nhân dân và các quy định của Đảng, của Ngành về bảo vệ chính trị nội bộ. Đồng thời, các đồng chí Bí thư Chi bộ, Thủ trưởng đơn vị rà soát, tổng hợp các khó khăn vướng mắc trong hoạt động tố tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan để báo cáo VKSND tối cao tổng hợp, chỉ đạo bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất với Quy định 131-QĐ/TW, Quy định 132-QĐ/TW của Bộ chính trị, kết hợp với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 60-NQ/BCSĐ ngày 21/11/2022 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong ngành Kiểm sát nhân dân; xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, cũng như để cán bộ, đảng viên, công chức hai cấp VKSND tỉnh Nam Định nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm công vụ, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

P8

Đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh giao đơn vị Thanh tra - Khiếu tố chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị VKSND hai cấp tham mưu cập nhật và bổ sung để xây dựng chuyên đề “Nhận diện các biểu hiện tiêu cực, vi phạm pháp luật có thể phát sinh trong hoạt động của VKSND hai cấp tỉnh Nam Định và giải pháp phòng ngừa” để cán bộ, Kiểm sát viên VKSND hai cấp nâng cao nhận thức, trách nhiệm về tính tiền phong, gương mẫu, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực; đồng thời tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ

P8

Đồng chí Trần Viết Kiên, Trưởng phòng TCCB VKSND tỉnh tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Bùi Ngọc Đán, Chánh Thanh tra VKSND tỉnh tham luận tại Hội nghị

P8

Đồng chí Dương Hồng Hoà, Trưởng phòng 3 VKSND tỉnh tham luận tại Hội nghị

P8

Đồng chí Trần Xuân Hoàn, Trưởng phòng 3 VKSND tỉnh tham luận tại Hội nghị

P8

Đồng chí Nguyễn Hải Hà, Viện trưởng VKSND thành phố Nam Định tham luận tại Hội nghị

P8

Đồng chí Phạm Văn Ngọc, Viện trưởng VKSND huyện Nghĩa Hưng tham luận tại Hội nghị

P8

Toàn cảnh Hội nghị

 

Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định

 

 

Bac Ho dayPhuong_chamXay_dungNDBVLVNCNTTXay_dungCDSTL

VB

     
     
     

Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định
Trụ sở : Số 04 - Hà Huy Tập - Thành phố Nam Định; Điện thoại : 0228.3849429
Giấy phép số 01/GP-TTĐT-STTTT ngày 18/5/2023 của Sở TT&TT tỉnh Nam Định
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định thiết kế và giữ bản quyền.