Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024

<Ngày đăng: 08/7/2024>

Thực hiện Kế hoạch số 119/KH-VKSTC ngày 17/5/2024 của VKSND tối cao về việc sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2024 của ngành KSND; vừa qua, VKSND tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh Nam Định gồm các đồng chí Trần Quốc Hoàn, Trần Mạnh Đông, Nguyễn Quốc Việt - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, các đồng chí Lãnh đạo phòng và tương đương, công chức Cơ quan VKSND tỉnh, Viện trưởng VKSND cấp huyện. Tại điểm cầu VKSND cấp huyện gồm các đồng chí Phó Viện trưởng và toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị.

sk

Đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2024 do đồng chí Trần Quốc Hoàn, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh trình bày tại Hội nghị nêu rõ: 06 tháng đầu năm 2024, trước những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm và tranh chấp dân sự, ngành KSND tỉnh Nam Định đã tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội. VKSND hai cấp đã sớm ban hành Kế hoạch, Chương trình công tác bám sát Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 và các chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2024 và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; tham mưu cho Thường trực Tỉnh uỷ Nam Định ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 25/4/2024 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm trên địa bàn tỉnh thay thế Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 25/5/2015. Với phương châm công tác “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả”, ngành KSND tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp và chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Do vậy, đã đạt được những kết quả quan trọng, cụ thể là:

sk

Đồng chí Trần Quốc Hoàn, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

1. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự VKSND hai cấp đã THQCT, kiểm sát việc giải quyết 1107 nguồn tin về tội phạm; THQCT, kiểm sát điều tra 785 vụ/1348 bị can; THQCT và kiểm sát giải quyết 566 vụ/947 bị can; THQCT, kiểm sát xét xử 817 vụ/1435 bị cáo theo trình tự sơ thẩm, phúc thẩm. Thông qua công tác kiểm sát, VKSND 2 cấp đã ban hành 20 yêu cầu khởi tố vụ án; 10 yêu cầu khởi tố bị can; 25 yêu cầu kiểm tra, xác minh để áp dụng biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản; 14 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm; 21 kiến nghị phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật đối với các cơ quan hữu quan; chủ trì, phối hợp với CQĐT, TAND xác định 67 vụ án hình sự trọng điểm, áp dụng thủ tục rút gọn để giải quyết 03 vụ/04 bị can, tổ chức 180 phiên tòa rút kinh nghiệm, 18 phiên tòa lưu động; ban hành 03 kháng nghị phúc thẩm... Nhiều chỉ tiêu thực hiện vượt so với quy định của Nghị quyết số 96 của Quốc hội, Hệ thống chỉ tiêu 139 của ngành KSND, như: Trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết, lập hồ sơ nguồn tin về tội phạm (VKSND hai cấp đã trực tiếp kiểm sát 69 cuộc, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023); tỷ lệ kiến nghị được chấp nhận, tiếp thu đạt 100% (vượt 10%); tham gia hoặc trực tiếp lấy lời khai, gặp hỏi người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp trước khi xem xét phê chuẩn đạt 100% (vượt 10%); trực tiếp hoặc tham gia hỏi cung bị can đạt 100% (vượt 10%); tỷ lệ giải quyết án của Viện kiểm sát đạt 100% (vượt 5%); truy tố đúng tội danh 100% (vượt 2%);... Tất cả các nguồn tin về tội phạm; các vụ án hình sự đều được Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án giải quyết đúng thời hạn theo quy định của pháp luật. Không có vụ án, bị can nào đình chỉ điều tra do không phạm tội, đình chỉ không đúng quy định của pháp luật; Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội, hoặc tuyên khác tội danh, khung hình phạt.

sk

Đồng chí Trần Mạnh Đông, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

2. Công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp ở các lĩnh vực khác

VKSND 2 cấp đã kiểm sát việc thụ lý, giải quyết 2819 vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật theo trình tự sơ thẩm, phúc thẩm. Phối hợp với Tòa án tổ chức 54 phiên tòa rút kinh nghiệm, phân công Kiểm sát viên tham gia 651 phiên toà, phiên họp thuộc trách nhiệm tham gia; kiểm sát 1246 bản án, quyết định do Tòa án chuyển giao; ban hành 30 yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ, 13 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, 04 kiến nghị phòng ngừa vi phạm. Kiểm sát chặt chẽ việc tạm giữ đối với 945 người, tạm giam đối với 2143 người, thi hành án hình sự đối với 3006 người. Tiến hành 26 cuộc kiểm sát tại các Nhà tạm giữ, Trại tạm giam của cơ quan Công an cùng cấp và cơ quan THA hình sự; 66 cuộc tại UBND cấp xã, 06 cuộc tại Cơ quan THA hình sự; đã ban hành 98 kết luận, 02 kháng nghị, 14 kiến nghị đối với các cơ quan hữu quan; kiểm sát việc giảm án cho 28 phạm nhân trong dịp Tết Nguyên đán, 30/4; kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 06 phạm nhân đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm sát thi hành án dân sự, tập trung, chú trọng những việc thi hành án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp luôn được VKSND hai cấp quan tâm giải quyết triệt để, đúng quy định; không để xảy ra hiện tượng khiếu nại, tố cáo đông người; kéo dài, vượt cấp tại các trụ sở VKSND hai cấp.

sk

Đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

3. Công tác khác

Các lĩnh vực công tác khác, như: Công tác xây dựng Ngành; công tác tham mưu, tổng hợp; công tác tài chính, kế toán; công tác thi đua khen thưởng; công tác thanh tra, kiểm tra được coi trọng và thực hiện thường xuyên; kỷ luật nghiệp vụ và trật tự nội vụ luôn đảm bảo. Quan hệ phối hợp với cơ quan tư pháp ngày càng hiệu quả, thiết thực.

Trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin: Xác định là khâu đột phá trọng tâm trong năm 2024, VKSND hai cấp đã tiến hành số hóa đối với 454 hồ sơ trong lĩnh vực hình sự, 206 hồ sơ trong lĩnh vực dân sự; báo cáo án bằng sơ đồ tư duy đối với 409 vụ án hình sự, 113 vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại; trình chiếu tài liệu, chứng cứ được số hóa tại 110 phiên tòa, phối hợp với Tòa án tổ chức 22 phiên tòa trực tuyến; tăng cường sử dụng chữ ký số vào hoạt động quản lý; triển khai ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử trong công tác Đảng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án khoa học cấp tỉnh về “Số hóa hồ sơ, công bố tài liệu chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa” với tổng số tiền là 950.000.000 đồng theo phê duyệt của UBND tỉnh; xây dựng và làm giàu Kho dữ liệu điện tử; nâng cấp ứng dụng phòng họp không giấy; tổ chức 02 Hội nghị tập huấn về công tác thống kê, chuyển đổi số; tổ chức cuộc thi báo cáo án hình sự bằng sơ đồ tư duy... Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng theo quy định của pháp luật và của Ngành.

Tại Hội nghị, các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo về các lĩnh vực chuyên môn, địa bàn được phân công phụ trách; 05 đồng chí Trưởng phòng và tương đương; 04 đồng chí Viện trưởng, 02 đồng chí Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện phát biểu ý kiến.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng VKSND tỉnh đã đánh giá, ghi nhận những kết quả đã đạt được và những khó khăn, vướng mắc của VKSND hai cấp tỉnh Nam Định trong 6 tháng đầu năm 2024. Đồng thời chỉ đạo toàn ngành KSND tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, đặc biệt là Nghị quyết 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, của TAND và công tác thi hành án, Chỉ thị công tác của ngành KSND năm 2024; Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá công tác nghiệp vụ của ngành KSND; Nghị quyết của HĐND tỉnh; chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo VKSND tỉnh; phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của địa phương.

Tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, trong đó xác định chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm và chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Tăng cường và nâng cao hơn nữa trách nhiệm, chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự ngay từ khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm từ Công an cấp xã. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp theo chức năng, nhiệm vụ trong lĩnh vực kiểm sát giải quyết án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Tăng cường các hoạt động kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp. Quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ phải tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết nhất là đối với các vụ việc phức tạp, khó khăn trong việc đánh giá chứng cứ; chủ động và tăng cường kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu các cơ quan tư pháp, các cơ quan hữu quan khắc phục vi phạm, áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật để bảo vệ lợi ích của Nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Chấp hành nghiêm quy định, quy chế của Ngành, bám sát chỉ tiêu nghiệp vụ theo quy định của Hệ thống chỉ tiêu 139; thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm sát viên; kiểm sát chặt chẽ thời hạn giải quyết các vụ, việc của các cơ quan tiến hành tố tụng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng quá hạn giải quyết.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ Kiểm sát viên để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; chú trọng công tác đào tạo và tự đào tạo, tiếp tục mở các cuộc thi về nghiệp vụ trong ngành KSND tỉnh. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; giữ vững đoàn kết nội bộ. Chấp hành nghiêm túc kỷ luật nội vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là công tác kiểm tra nghiệp vụ của của VKSND cấp tỉnh đối với VKSND cấp huyện để giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong ngành KSND. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành KSND tỉnh để lĩnh vực công tác này thực sự đạt được bước đột phá theo chỉ thị, kế hoạch công tác đã đề ra.

sk

Đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Viện trưởng VKSND tỉnh tặng Giấy khen cho đồng chí Vũ Văn Nam, KSV trung cấp Phòng 2 VKSND tỉnh


sk

Đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Viện trưởng VKSND tỉnh tặng Giấy khen cho đồng chí Đỗ Thị Lan Anh, Công chức cơ yếu Văn phòng VKSND tỉnh


sk

Đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Viện trưởng VKSND tỉnh tặng Giấy khen cho đồng chí Mai Thị Hoè, KSV trung cấp Phòng 15 VKSND tỉnh

Tại Hội nghị, Viện trưởng VKSND tỉnh Nam Định đã tặng Giấy khen cho đồng chí Vũ Văn Nam, KSV trung cấp Phòng 2 VKSND tỉnh do có thành tích xuất sắc trong việc phối hợp với cán bộ của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định thực hiện thành công Chuyên án NĐ-524 đấu tranh với các đối tượng hoạt động trong đường dây mua bán người từ Nam Định sang Myanmar nhằm cưỡng bức lao động; tặng Giấy khen cho các vận động viên có thành tích xuất sắc tại Giải thể thao chào mừng 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tháng Công nhân năm 2024 do Công đoàn Viên chức tỉnh Nam Định tổ chức;.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT

sk

Đồng chí Trần Xuân Hoàn, Trưởng phòng 2 phát biểu tại Hội nghị


sk
Đồng chí Nguyễn Hải Hà, Viện trưởng VKSND thành phố Nam Định phát biểu tại Hội nghị


sk
Đồng chí Dương Hồng Hoà, Trưởng phòng 3 phát biểu tại Hội nghị


sk
Đồng chí Trần Thị Thuý Nga, Trưởng phòng 9 phát biểu tại Hội nghị


sk
Đồng chí Phạm Văn Ngọc, Viện trưởng VKSND huyện Nghĩa Hưng phát biểu tại Hội nghị


sk
Đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng, Trưởng phòng 8 phát biểu tại Hội nghị


sk
Đồng chí Cao Thanh Khang, Viện trưởng VKSND huyện Giao Thuỷ phát biểu tại Hội nghị


sk
Đồng chí Bùi Ngọc Đán, Chánh Thanh tra phát biểu tại Hội nghị


sk
Đồng chí Trần Xuân Yêm, Viện trưởng VKSND huyện Nam Trực phát biểu tại Hội nghị


sk
Đồng chí Quách Thị Tâm, Phó Viện trưởng VKSND huyện Hải Hậu phát biểu tại điểm cầu VKSND huyện Hải Hậu


sk
Đồng chí Đỗ Thị Hương Giang, Phó Viện trưởng VKSND huyện Mỹ Lộc phát biểu tại điểm cầu VKSND huyện Mỹ Lộc


sk
Toàn cảnh Hội nghị

 

Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định

 

 

Bac Ho dayPhuong_chamXay_dungNDBVLVNCNTTXay_dungCDSTL

VB

     
     
     

Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định
Trụ sở : Số 04 - Hà Huy Tập - Thành phố Nam Định; Điện thoại : 0228.3849429
Giấy phép số 01/GP-TTĐT-STTTT ngày 18/5/2023 của Sở TT&TT tỉnh Nam Định
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định thiết kế và giữ bản quyền.