Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Trường trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự năm 2023 và phúc tra việc thực hiện kiến nghị năm 2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện, nhằm đánh giá đúng việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự, đảm bảo lợi ích của nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Trường đã tiến hành trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự năm 2023 và phúc tra việc thực hiện kiến nghị năm 2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thời điểm từ ngày 01/8/2022 đến ngày 30/6/2023. Đoàn trực tiếp kiểm sát có sự tham gia của đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Xuân Trường.

a1

Đồng chí Nguyễn Thu Hương, Viện trưởng VKSND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện báo cáo kết quả chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự, Đoàn đã tiến hành kiểm sát việc theo dõi, quản lý sổ sách, hồ sơ của từng Chấp hành viên; kiểm sát việc tiếp nhận Bản án, Quyết định của Tòa án; việc ban hành các Quyết định thi hành án cũng như việc thông báo thi hành án, công tác tổ chức xác minh điều kiện thi hành án, quá trình thi hành, chứng từ thu, chi,… Thông qua công tác kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Trường nhận thấy:

Trong thời điểm kiểm sát, nhìn chung Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuân Trường đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, như: Đã lập đầy đủ các loại sổ theo dõi nghiệp vụ thi hành án, việc ghi chép, cập nhật được thực hiện rõ ràng, tiện theo dõi; việc thụ lý ra quyết định, giao Quyết định thi hành án nhìn chung đảm bảo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, việc xác minh điều kiện thi hành án cơ bản đúng theo kỳ xác minh. Tất cả những vụ việc tổ chức cưỡng chế đều an toàn, đạt kết quả tốt được chính quyền và nhân dân ủng hộ. Việc giao nhận, bảo quản, xử lý vật chứng, tài sản thi hành án đảm bảo an toàn, không xảy ra mất mát. Việc thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định. Công tác lưu trữ hồ sơ thi hành án xong được tiến hành khoa học, thuận tiện cho công tác nghiệp vụ. Các chỉ tiêu giải quyết đạt tỷ lệ cao, như: Tỷ lệ thi hành về số việc đạt 82,57%; tỷ lệ thi hành án về số tiền đạt 50,15%; tỷ lệ giải quyết về số tiền đạt 88,15%...

Chi cục thi hành án dân sự huyện đã tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục các vi phạm được nêu trong Kết luận số 215/KL-VKSXT ngày 16/8/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Trường.

a2

Đồng chí Lê Gia Luật, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, Đoàn kiểm sát cũng phát hiện trong quá trình tổ chức thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuân Trường còn một một số vi phạm, như: Số liệu trong báo cáo thống kê chưa phù hợp với hồ sơ vụ việc; chậm xác minh điều kiện thi hành án; không kịp thời kê biên tài sản của đương sự, không ra Quyết định cấm xuất cảnh đối với người phải thi hành án; không đánh số bút lục, thống kê hồ sơ thi hành án …

a2

Đồng chí Mai Anh Chiến, Phó Viện trưởng VKSND huyện, Trưởng đoàn kiểm sát
   công bố dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát

Căn cứ kết quả kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Trường đã  tiến hành toạ đàm, ban hành kết luận và kiến nghị theo đúng quy định./.

a2

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Trường

Bac Ho dayPhuong_chamXay_dungNDBVLVNCNTTXay_dungCDSTL

VB

     
     
     

Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định
Trụ sở : Số 04 - Hà Huy Tập - Thành phố Nam Định; Điện thoại : 0228.3849429
Giấy phép số 01/GP-TTĐT-STTTT ngày 18/5/2023 của Sở TT&TT tỉnh Nam Định
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định thiết kế và giữ bản quyền.