Thông báo về danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn và thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển công chức nghiệp vụ Kiểm sát vòng 1 đợt 2 năm 2023

Quy định về ứng xử và văn hóa công vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân (Nguồn: https://vksndtc.gov.vn/)

Cụm thi đua số 5 ngành Kiểm sát nhân dân tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Viện kiểm sát nhân dân dân tỉnh Nam Định tổ chức theo dõi truyền hình trực tiếp nghe báo cáo của Viện trưởng VKSND tối cao tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV

"Nâng cao hiệu quả hoạt động nhờ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin" (Nguồn: baovephapluat.vn)

Thông báo về danh sách ứng viên đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức Vòng 2 và thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển công chức nghiệp vụ kiểm sát Vòng 2 của Cụm thứ nhất

Phóng sự: "Lộ diện kẻ cầm đầu đường dây ma tuý" (Nguồn: baovephapluat.vn)

Thông báo: Kết quả thi tuyển công chức nghiệp vụ Kiểm sát năm 2023 (Vòng 1) của Cụm thứ nhất và hướng dẫn phúc khảo

Quyết định số 208/QĐ-VKSTC ngày 08 tháng 6 năm 2023 về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong Ngành kiểm sát nhân dân

Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành KSND năm 2023

Quyết định 21/QĐ-VKSTC 2023 Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát

Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2023

Kế hoạch số 84/KH-VKS ngày 19/12/2022 của Viện trưởng VKSND tỉnh về công tác kiểm sát năm 2023

Chỉ thị 03/CT-VKSTC ngày 17/5/2021 về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân

Quyết định số 245/QĐ-VKSTC ngày 29/7/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của Viện kiểm sát nhân dân

Quyết định số 359/QĐ-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao phê duyệt "Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin của ngành Kiểm sát nhân dân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền năm 2023

 

 

 

 

 

Bac Ho day
Phuong_cham
Xay_dung

Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định
Trụ sở : Số 04 - Hà Huy Tập - Thành phố Nam Định; Điện thoại : 0228.3849429
Người chịu trách nhiệm : Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định thiết kế và giữ bản quyền.