Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị chuyên đề "Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ trong ngành KSND tỉnh"

Chiều ngày 29/8/2023, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị chuyên đề "Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ trong ngành KSND tỉnh" bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh có đồng chí Phạm Vũ Thắng, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Chánh thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đại diện lãnh đạo Đảng uỷ khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh; các đồng chí Trần Quốc Hoàn, Trần Đăng Việt, Trần Mạnh Đông, Nguyễn Quốc Việt – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan VKSND tỉnh và các đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện; đến dự và đưa tin có các cơ quan báo chí: Báo Nam Định, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Nam Định. Tại điểm cầu 10 VKSND cấp huyện có các đồng chí Phó Viện trưởng và toàn thể công chức, người lao động VKSND cấp huyện.

A1

Đồng chí Nguyễn Văn Hậu - Tỉnh ủy viên - Bí thư Ban cán sự Đảng,
Viện trưởng Viện KSND tỉnh phát biểu đề dẫn Hội nghị.

Hội nghị đã nghe các đồng chí Lãnh đạo Viện báo cáo đề dẫn; khái quát việc quán triệt và kết quả thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như sự lãnh đạo, chỉ đạo của VKSND tối cao, của Tỉnh ủy Nam Định về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ; đặc biệt là việc quán triệt, nghiên cứu và phát động thực hiện Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 27/6/2023 về tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành KSND và Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ kiểm sát ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-VKSTC ngày 07/02/2023, của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Tại Hội nghị, các ý kiến tham luận, thảo luận của đại biểu đại điện cho các đơn vị trong ngành KSND tỉnh đều khẳng định: Trong thời gian qua, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện KSND tỉnh đã kịp thời quán triệt đầy đủ, tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Viện KSND tối cao, Tỉnh ủy Nam Định về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ; triển khai thực hiện nghiêm quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực qua đó đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong ngành KSND tỉnh Nam Định về đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ. Vì vậy, trong thời gian qua tại hai cấp kiểm sát tỉnh Nam Định không để xảy ra vụ, việc nào cán bộ, công chức, người lao động vi phạm quy định về tham nhũng, tiêu cực phải xử lý. Bên cạnh đó trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ,  VKSND cả hai cấp đã thực hiện tốt việc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực thông qua công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự tham nhũng, kinh tế, chức vụ; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy địa phương trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Các ý kiến tham luận cũng kiến nghị, đề xuất nhiều biện pháp, giải pháp tích cực, hữu hiệu nhằm tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ trong ngành KSND tỉnh Nam Định.

A1

Đồng chí Phạm Vũ Thắng - Phó Chánh Thanh tra
Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Vũ Thắng - Phó Chánh Thanh tra VKSND tối cao đánh giá cao việc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị về "Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ trong ngành kiểm sát nhân dân tỉnh". Đồng chí cũng chia sẻ những kinh nghiệm hay, những bài học quý và những phương pháp, biện pháp tích cực, hiệu quả  của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã thực hiện trong toàn ngành.

A1

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hậu lĩnh hội ý kiến phát biểu của đồng chí Phạm Vũ Thắng để nghiên cứu, hiện thực hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với ngành KSND tỉnh Nam Định; ghi nhận và tiếp thu các ý kiến tham luận, nhất là các đề xuất, kiến nghị biện pháp, giải pháp nhằm tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ. Đồng thời khẳng định:Hội nghị chuyên đề là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng; giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong ngành KSND nhận thức một cách toàn diện hệ thống các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như sự lãnh đạo, chỉ đạo của VKSND tối cao về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ; để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong ngành “tự soi”, “tự sửa” những tồn tại, khuyết điểm trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ, đây là tiền đề, là giải pháp hữu hiệu trong việc giáo dục, răn đe, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh. Đồng chí yêu cầu, ngay sau Hội nghị, các cấp ủy, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong ngành KSND tỉnh Nam Định tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Quy định số 37-QĐ-TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, các Quy chế nghiệp vụ, Quy định của Viện trưởng VKSND tối cao nhất là Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 27/6/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành KSND; Nghị quyết số 60-NQ-/BCSĐ ngày 21/11/2022 của Ban cán sự Đảng Viện KSND tối cao về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong ngành Kiểm sát nhân dân và Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ kiểm sát ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-VKSTC ngày 07/02/2023, của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

2.Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra của chính quyền và kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng; phát hiện kịp thời,kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm quy định về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm kỷ luật, kỷ cương công vụ.

3. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ lãnh đạo quản lý thực hiện tốt Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục tăng cường trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Quy chế, quy định của VKSND tối cao về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, kỷ luật, kỷ cương công vụ.

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị

A1

Đồng chí Trần Quốc Hoàn - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

A1

Đồng chí Trần Đăng Việt - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

A1

Đồng chí Trần Mạnh Đông - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

A1

Đồng chí Nguyễn Quốc Việt - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

 

Phòng 15 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định

Bac Ho dayPhuong_chamXay_dungBacLVNCNTTXay_dungLVNLVN
     
     
     

Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định
Trụ sở : Số 04 - Hà Huy Tập - Thành phố Nam Định; Điện thoại : 0228.3849429
Người chịu trách nhiệm : Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định thiết kế và giữ bản quyền.