* Giới thiệu

- Các phòng trực thuộc Viện kiểm sát tỉnh

- Các Viện kiểm sát cấp huyện

* Tin tức

- Hoạt động của Viện kiểm sát tỉnh

- Hoạt động của Viện kiểm sát cấp huyện

* Thư điện tử

- Hộp thư công vụ ngành

- Hộp thư công vụ nội bộ

* Các ứng dụng trong ngành

- Quản lý án

+ Hình sự

+ Dân sự

- Quản lý văn bản điều hành

+ Văn bản toàn ngành

+ Văn bản hành chính công

* Liên hệ

* Sơ đồ cổng

  Bac Ho dayPhuong_chamXay_dung

Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định
Trụ sở : Số 04 - Hà Huy Tập - Thành phố Nam Định; Điện thoại : 0228.3849429
Người chịu trách nhiệm : Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định thiết kế và giữ bản quyền.