Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định có 10 huyện, thành phố, gồm:

Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Lộc

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nam Định

Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Trực

Viện kiểm sát nhân dân huyện Trực Ninh

Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Trường

Viện kiểm sát nhân dân huyện Giao Thuỷ

Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hậu

Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghĩa Hưng

Viện kiểm sát nhân dân huyện Ý Yên

Viện kiểm sát nhân dân huyện Vụ Bản

  Bac Ho dayPhuong_cham

 

   
    Xay_dung

Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định
Trụ sở : Số 04 - Hà Huy Tập - Thành phố Nam Định; Điện thoại : 0228.3849429
Người chịu trách nhiệm : Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định thiết kế và giữ bản quyền.