TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Trụ sở: Số 04 đường Hà Huy Tập, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định;

Điện thoại: 0228.3849429;

Người chịu trách nhiệm: Chánh Văn phòng VKSND tỉnh;

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định thiết kế và giữ bản quyền.

Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Thư điện tử liên hệ email: thukyvksnamdinh@gmail.com

 

 

 

  Phuong_chamBac Ho day
     
    Xay_dung

Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định
Trụ sở : Số 04 - Hà Huy Tập - Thành phố Nam Định; Điện thoại : 0228.3849429
Người chịu trách nhiệm : Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định thiết kế và giữ bản quyền.