Viện kiểm sát nhân dân dân tỉnh Nam Định tổ chức theo dõi truyền hình trực tiếp nghe báo cáo của Viện trưởng VKSND tối cao tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV

 

Thực hiện chỉ đạo của VKSND tối cao tại Công văn số 4595/VKSTC-VP, 4596/VKSTC-VP ngày 24/10/2023 về việc phục vụ Viện trưởng VKSND tối cao tham dự Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV, VKSND tỉnh Nam Định đã tổ chức theo dõi phiên truyền hình trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam để nghe báo cáo của Viện trưởng VKSND tối cao tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV.

Theo dõi truyền hình trực tiếp gồm các đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng VKSND tỉnh; các đồng chí Trần Quốc Hoàn, Trần Đăng Việt, Trần Mạnh Đông, Nguyễn Quốc Việt – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; các đồng chí Trưởng phòng và tương đương, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng 8 thuộc VKSND tỉnh Nam Định.

A1

Các đại biểu theo dõi truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam
tại trụ sở VKSND tỉnh Nam Định

Trong những năm vừa qua, VKSND hai cấp tỉnh Nam Định đã thực hiện nghiêm, có hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề của Quốc hội có liên quan đến ngành Kiểm sát nhân dân. Cụ thể là: VKSND hai cấp tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trước hết là các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc điều tra, truy tố xét xử các vụ án liên quan đến việc quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai; các vụ án xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng yêu cầu của các Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019, Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội. Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội, công tác thực hành quyền công tố kiểm sát các hoạt động tư pháp tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, các chỉ tiêu cơ bản đều vượt so với yêu cầu trong Nghị quyết số 96 của Quốc hội, như: Tỷ lệ người bị bắt, tạm giữ sau đó chuyển xử lý hình sự đạt 100%; số vụ án Viện kiểm sát truy tố đúng thời hạn đạt tỷ lệ 100% và số bị can Viện kiểm sát truy tố đúng tội danh đạt tỷ lệ 100%. VKSND hai cấp đã kịp thời phát hiện vi phạm pháp luật và đã ban hành nhiều kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và phòng ngừa tội phạm, tỷ lệ chấp nhận đạt 100%; tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm án hình sự được Hội đồng xét xử chấp nhận 100%... Công tác quản lý tài chính, tài sản công được tăng cường, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích, không để xảy ra hành vi tham nhũng, lãng phí theo đúng yêu cầu Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội.

Để góp phần có hiệu quả vào việc xây dựng Báo cáo của Viện trưởng VKSND tối cao về việc thực hiện một số Nghị quyết của Quốc hội khoá XIV và từ đầu nhiệm kỳ khoá XV đến hết Kỳ họp thứ 4, VKSND tỉnh Nam Định đã xây dựng và hoàn thiện báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp năm 2023; tổng hợp và xây dựng các báo cáo thống kê chuyên đề; đồng thời, để phục vụ Viện trưởng VKSND tối cao tham dự Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV, VKSND tỉnh Nam Định đã phân công thành phần trực, theo dõi truyền hình trực tiếp, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ theo đúng yêu cầu của VKSND tối cao.

A1

Toàn cảnh Hội nghị

Thông qua việc nghiên cứu báo cáo của Viện trưởng VKSND tối cao trình bày tại Phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định đều nhận thấy sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước; sự giám sát thường xuyên, liên tục, có hiệu quả của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các Đại biểu Quốc hội đối với công tác của ngành Kiểm sát nhân dân; sự quyết tâm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân thông qua việc báo cáo, trả lời chất vấn thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm của Viện trưởng VKSND tối cao.

Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là: Không ngừng tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra, kiểm sát chặt chẽ quá trình điều tra; việc truy tố phải bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm và chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại các phiên tòa. Phối hợp chặt chẽ với CQĐT, Toà án đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, các vụ án gây bức xúc trong dư luận; các vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; qua đó, chú trọng phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong quản lý nhà nước là nguyên nhân, điều kiện phát sinh vi phạm, tội phạm để kiến nghị khắc phục, phòng ngừa và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường kiểm tra, thanh tra trong nội bộ ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh; hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về nghiệp vụ, trả lời thỉnh thị đối với VKSND cấp huyện. Tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp trong các lĩnh vực kiểm sát giải quyết án dân sự, hành chính; tạm giữ, tạm giam, thi hành án, khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh theo đúng chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, liêm chính để thực sự chuyên nghiệp, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần “phấn đấu đến năm 2030, hoàn thành cơ bản mục tiêu “Xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân” như Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã xác định”.

 

Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định

Bac Ho dayPhuong_chamXay_dungBacLVNCNTTXay_dungLVNLVN
     
     
     

Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định
Trụ sở : Số 04 - Hà Huy Tập - Thành phố Nam Định; Điện thoại : 0228.3849429
Người chịu trách nhiệm : Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định thiết kế và giữ bản quyền.