Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định
tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm sát tháng 4/2023
bằng hình thức “Phòng họp không giấy tờ”

Chiều ngày 09/5/2023, VKSND tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm sát tháng 4/2023 bằng hình thức “Phòng họp không giấy tờ”. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hậu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng VKSND tỉnh; các đồng chí Trần Quốc Hoàn, Trần Đăng Việt, Nguyễn Quốc Việt, Trần Mạnh Đông - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; các đồng chí Trưởng phòng và tương đương, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng 8 thuộc VKSND tỉnh; các đồng chí Viện trưởng VKSND cấp huyện.

p1

Đồng chí Nguyễn Văn Hậu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ,
Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Để tổ chức Hội nghị nêu trên, Viện trưởng VKSND tỉnh đã ban hành Quyết định số 695/QĐ-VKS ngày 04/5/2023 triển khai ứng dụng phòng họp không giấy tờ trong ngành KSND tỉnh Nam Định và giao cho Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành KSND tỉnh chịu trách nhiệm quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện. Trên cơ sở trang thiết bị công nghệ thông tin hiện có là các máy tính xách tay đã được cấp; khai thác các tiện ích của phần mềm đang sử dụng, Tổ giúp việc đã giúp cho các thành viên tham dự cuộc họp tạo tài khoản; chuẩn bị nội dung, tài liệu Hội nghị và chuyển đến tài khoản của các đại biểu để nghiên cứu trước, không phải in ra và phát cho từng đại biểu như các cuộc họp thông thường khác; các đại biểu có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu Hội nghị, chuẩn bị nội dung tham luận trên máy tính; nếu đăng ký phát biểu cũng phải soạn thảo trên máy tính và gửi cho Thư ký cuộc họp qua hệ thống…
Tại Hội nghị, sau khi nghe các đồng chí Viện trưởng VKSND cấp huyện, đại diện Lãnh đạo các phòng và tương đương thuộc VKSND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả công tác kiểm sát tháng 4/2023 và tình hình, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh đã phát biểu về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành thuộc phạm vi nhiệm vụ được phân công và phương hướng công tác trong thời gian tới; đồng chí Nguyễn Văn Hậu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng VKSND tỉnh đã có các ý kiến chỉ đạo trong suốt quá trình giao ban và kết luận Hội nghị với các nội dung sau:
1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giảm văn bản giấy tờ, rút ngắn thời gian chuẩn bị hội nghị, tiết kiệm kinh phí, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; góp phần tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành KSND là nội dung quan trọng cần phải thực hiện theo yêu cầu của Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 17/5/2021, Quyết định số 359/QĐ-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao phê duyệt “Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin của ngành Kiểm sát nhân dân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và khâu đột phá “Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và chuyên môn, nghiệp vụ” của 2 cấp Kiểm sát tỉnh Nam Định năm 2023. Trong thời gian tới, ngành KSND tỉnh Nam Định sẽ thường xuyên tổ chức các Hội nghị bằng cách áp dụng hình thức “Phòng họp không giấy tờ”; yêu cầu bộ phận công nghệ thông tin của VKSND 2 cấp tích cực nghiên cứu, cải tiến, đề xuất các sáng kiến về mặt kỹ thuật trên nền tảng thiết bị, phần mềm hiện có để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả của mô hình “Phòng họp không giấy tờ” cũng như các nội dung khác của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động kiểm sát; góp phần hoàn thành xuất sắc, toàn diện các chỉ tiêu công tác đã đề ra.

p2

Đồng chí Bùi Ngọc Đán, Chánh Thanh tra VKSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

2. Các đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo rà soát tiến độ, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch số 84/KH-VKS ngày 19/12/2022 của VKSND tỉnh; tăng cường ban hành kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm, kiến nghị, kháng nghị trong hoạt động tư pháp; yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can, trực tiếp kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Công an cấp xã và các chỉ tiêu khác trong Hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số 139 của Viện trưởng VKSND tối cao. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, bảo đảm không để oan, sai, bỏ lọt tội phạm; chú trọng kiểm sát hoạt động tư pháp, nhất là kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự, hành chính… Đẩy mạnh việc chủ trì, phối hợp với các cơ quan tư pháp trong việc xác định án trọng điểm, án rút kinh nghiệm, phiên toà số hoá hồ sơ trình chiếu, phiên toà trực tuyến, xét xử lưu động, xây dựng sơ đồ tư duy trong báo cáo án… Tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, thường xuyên trao đổi, bàn bạc để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giải quyết các vụ, việc đảm bảo đúng quy định pháp luật. Tiếp tục phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trọng điểm phát triển kinh tế, xã hội.

p3

Đồng chí Nguyễn Thu Hương, Viện trưởng VKSND huyện Xuân Trường phát biểu tại Hội nghị

3. Tăng cường thanh tra nghiệp vụ, thanh tra đột xuất, thanh tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ, chấp hành nghiêm chế độ trực nghiệp vụ và bảo vệ cơ quan tại các đơn vị; thực hiện tốt công tác kiểm tra sơ kết 06 tháng đầu năm 2023; phối hợp tốt với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội trong công tác tuyển sinh với VKSND thành phố Hà Nội (đơn vị Chủ tịch Hội đồng) trong công tác tuyển dụng; xây dựng kế hoạch tổ chức giải thể thao truyền thống và tham gia Hội thao do VKSND tối cao tổ chức; tổ chức tốt Hội nghị sơ kết thi đua với vai trò Cụm phó Cụm thi đua số 5 ngành KSND và bình xét các phong trào thi đua theo đợt theo hướng dẫn của VKSND tối cao.

p4

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị giao ban công tác tháng 4/2023 theo mô hình “Phòng họp không giấy tờ” của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định đã đảm bảo chất lượng tốt, hoàn thành các nội dung theo đúng kế hoạch đề ra.

Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định

Bac Ho dayPhuong_chamXay_dungBac
 
 
 

Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định
Trụ sở : Số 04 - Hà Huy Tập - Thành phố Nam Định; Điện thoại : 0228.3849429
Người chịu trách nhiệm : Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định thiết kế và giữ bản quyền.