Kết quả thí điểm mô hình chuyển đổi số của VKSND tối cao

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong dịp Tết Dương lịch 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Kế hoạch chuyển đổi số ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024

Báo cáo đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ đột phá theo Chỉ thị công tác năm 2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024

THỐNG KÊ KẾT QUẢ KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH LIÊN NGÀNH

Phụ lục Quốc hội - Phần hình sự

Phụ lục Quốc hội - Phần dân sự

"Nâng cao hiệu quả hoạt động nhờ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin" (Nguồn: baovephapluat.vn)

Hướng dẫn cập nhật dữ liệu phần mềm quản lý đơn - khiếu nại tố cáo

Hướng dẫn công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2023 - VKSND tỉnh Nam Định

Chương trình công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2023 - VKSND tỉnh Nam Định

Hướng dẫn thực hiện công tác thống kê năm 2023

Hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ về công nghệ thông tin năm 2023

Chương trình công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2023

Quyết định phê duyệt "Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin của ngành Kiểm sát nhân dân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Mã định danh điện tử của ngành Kiểm sát nhân dân

Hướng dẫn thực hiện chữ ký số, xác thực số liệu báo cáo thống kê gửi qua hệ thống truyền số liệu của ngành Kiểm sát nhân dân

Giải đáp, hướng dẫn về một số vấn đề được nêu tại Hội nghị tập huấn Biểu mẫu Thống kê giám định tư pháp trong tố tụng hình sự, Thống kê người dưới 18 tuổi phạm tội (sửa đổi) và Thống kê người dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án hình sự

Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của Viện kiểm sát nhân dân

Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc Viện kiểm sát nhân dân

Quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong việc xây dựng, tạo lập, quản lý văn bản, tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước thuộc VKSND

Chỉ thị về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong Ngành kiểm sát nhân dân

Chỉ thị công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Kiểm sát nhân dân

Phụ lục chỉ tiêu hàng tuần

Bac Ho dayPhuong_chamXay_dungBac
     
     
     

Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định
Trụ sở : Số 04 - Hà Huy Tập - Thành phố Nam Định; Điện thoại : 0228.3849429
Người chịu trách nhiệm : Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định thiết kế và giữ bản quyền.