Cụm thi đua số 5 ngành Kiểm sát nhân dân tổ chức
Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng
6 tháng đầu năm 2023 tại Viện KSND tỉnh Nam Định

 

Ngày 16/6/2023, tại trụ sở VKSND tỉnh Nam Định, Cụm thi đua số 5 ngành Kiểm sát nhân dân, gồm VKSND các tỉnh: Hải Dương, Nam Định, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo VKSND tỉnh và Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của 8 đơn vị trong Cụm; các đồng chí Trưởng phòng và tương đương, Viện trưởng VKSND cấp huyện thuộc VKSND tỉnh Nam Định. Đồng chí Phạm Văn Quang - Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Dương (đơn vị Cụm trưởng) và đồng chí Nguyễn Văn Hậu - Viện trưởng VKSND tỉnh Nam Định (đơn vị Cụm phó) chủ trì Hội nghị.

A1

Đồng chí Phạm Văn Quang - Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Dương
(đơn vị Cụm trưởng) phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Mạnh Đông – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Nam Định đã trình bày báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 của Cụm thi đua số 5. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2023, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội và Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao, các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, với chủ đề thi đua “Đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023”, các đơn vị trong Cụm đã triển khai thực hiện phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng và đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể: Các chỉ tiêu nghiệp vụ thực hiện cơ bản đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch, nhiều chỉ tiêu ở một số đơn vị đã vượt kế hoạch năm của VKSND tối cao như tỷ lệ kiểm sát thi hành án hình sự tại UBND cấp xã, kiểm sát việc tiếp nhận, thụ lý tin báo, tố giác tội phạm; ban hành kháng nghị, kiến nghị, đạt chất lượng cao…. Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp không có án khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử oan, sai; không có án đình chỉ điều tra do không phạm tội; không có án Viện kiểm sát truy tố Tòa án tuyên không phạm tội. Chất lượng công tác kiểm sát hoạt động tư pháp được nâng cao, đặc biệt là trong kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, các kiến nghị đều được các đơn vị tiếp thu thực hiện, tỷ lệ kháng nghị được Toà án chấp nhận đạt cao. Công tác phối hợp liên ngành, phối hợp với các cơ quan hữu quan trong đấu tranh phòng chống tội phạm và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương được thực hiện tốt.

a2

Đồng chí Nguyễn Văn Hậu - Viện trưởng VKSND tỉnh Nam Định
(đơn vị Cụm phó) phát biểu tại Hội nghị


Các phong trào thi đua được duy trì thường xuyên, hiệu quả, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị; chú trọng phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua theo chuyên đề; tăng cường hoạt động tuyên truyền, đảm bảo phong trào thi đua đi vào chiều sâu, cổ vũ, động viên, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước của toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị. Việc bình xét thi đua khách quan, thực chất đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, đúng quy trình; khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích và kịp thời, tạo động lực và trách nhiệm trong mỗi tập thể, cá nhân xứng đáng với những danh hiệu đã đạt được. Bên cạnh đó, Báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót trong công tác thi đua, khen thưởng cần khắc phục trong thời gian tới.

a3

Đồng chí Lê Ngọc Hồng, Viện trưởng VKSND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại Hội nghị


Trước đó, các đơn vị trong Cụm thi đua đã họp thống nhất đề nghị khen thưởng đối với tập thể các đơn vị trong đợt sơ kết các phong trào thi đua theo chuyên đề do VKSND tối cao phát động năm 2023. Tại Hội nghị sơ kết, các đơn vị đã tiếp tục thảo luận, góp ý bổ sung và hoàn chỉnh Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm 2023 của Cụm thi đua số 5; đồng thời trao đổi những cách làm hay của đơn vị mình để các thành viên trong Cụm nghiên cứu, học hỏi, thảo luận, đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, khen thưởng. Hội nghị đã thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng cuối năm là:
Tiếp tục thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII, XIII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương  khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đội ngũ công chức, người lao động VKSND các tỉnh trong Cụm không ngừng nâng cao năng lực, chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành KSND trong tình hình mới.

a4

Đồng chí Nguyễn Văn Viện, Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên phát biểu tại Hội nghị

Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách tư pháp góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới theo Nghị quyết số 27 ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành KSND theo đúng tinh thần chỉ đạo là khâu đột phá trong công tác năm 2023. Tập trung thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết số 96 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, TAND và công tác thi hành án; các chỉ tiêu theo Hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số 139 ngày 29/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao.

A5

Đồng chí Trần Mạnh Đông, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Nam Định
 phát biểu tại Hội nghị

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các đơn vị; khích lệ, động viên công chức, người lao động tích cực thi đua, lao động sáng tạo, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm đã đề ra; không ngừng nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trên các lĩnh vực công tác; chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm. Gắn các phong trào thi đua yêu nước gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng kỷ niệm 63 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960 - 26/7/2023). Thực hiện tổng kết phong trào thi đua bảo đảm thời hạn và chất lượng; quan tâm xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong cơ quan, đơn vị. Bình xét, khen thưởng bảo đảm công bằng, dân chủ, khách quan, đúng người, đúng việc, đúng thành tích.
Tăng cường mối quan hệ phối hợp, trao đổi, học tập kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau, cũng như các hoạt động giao lưu về văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao giữa các đơn vị trong Cụm thi đua.

A6

Các đồng chí lãnh đạo trong Cụm thi đua số 5 tặng hoa chúc mừng
đồng chí Phạm Văn Quang - Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Dương


Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Quang - Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Dương ghi nhận các ý kiến đã thảo luận; đồng thời đề nghị các đơn vị trong Cụm tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng và các phong trào thi đua yêu nước; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023.

A7

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Cụm thi đua đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Văn Quang - Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Dương, Cụm trưởng Cụm thi đua số 5 ngành Kiểm sát nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chuẩn bị nghỉ hưu theo chế độ.
Sau khi kết thúc Hội nghị, các đại biểu đã đến dâng hương tại một số di tích lịch sử đặc biệt của tỉnh Nam Định.


Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định

Bac Ho dayPhuong_chamXay_dungBac
     
     
     

Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định
Trụ sở : Số 04 - Hà Huy Tập - Thành phố Nam Định; Điện thoại : 0228.3849429
Giấy phép số 01/GP-TTĐT-STTTT ngày 18/5/2023 của Sở TT&TT tỉnh Nam Định
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định thiết kế và giữ bản quyền.