Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định
tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-VKSTC ngày 24/5/2023 của VKSND tối cao về việc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 của ngành KSND; ngày 27/6/2023, VKSND tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 bằng hình thức trực tuyến, kết nối VKSND tỉnh và 10 VKSND cấp huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh Nam Định gồm các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo phòng và tương đương; Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp Cơ quan VKSND tỉnh; Viện trưởng và 01 Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện (riêng VKSND thành phố Nam Định 02 Phó Viện trưởng). Tại điểm cầu VKSND cấp huyện gồm đồng chí Phó Viện trưởng; các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên.

AHau Đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự đảng,

Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2023 do đồng chí Trần Quốc Hoàn, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh trình bày tại Hội nghị nêu rõ: 06 tháng đầu năm 2023, trước những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm và tranh chấp dân sự, ngành KSND tỉnh Nam Định đã tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội; VKSND hai cấp sớm ban hành Kế hoạch, Chương trình công tác theo Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2023. Với phương châm công tác “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả”, ngành KSND tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp và chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Do vậy, đã đạt được những kết quả quan trọng, cụ thể là:
1. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự
VKSND hai cấp đã kiểm sát việc giải quyết 888 nguồn tin về tội phạm; kiểm sát điều tra 811 vụ; truy tố 557 vụ; kiểm sát xét xử theo trình tự sơ thẩm, phúc thẩm 694 vụ án hình sự; chủ động phối hợp với TAND hai cấp tổ chức 104 phiên tòa rút kinh nghiệm, 18 phiên tòa lưu động, 13 phiên toà trực tuyến. Thông qua công tác kiểm sát, VKSND hai cấp đã ban hành 10 yêu cầu khởi tố vụ án; 06 kiến nghị phòng ngừa tội phạm; 03 kháng nghị. Kiểm sát 100% nguồn tin về tội phạm CQĐT thụ lý, giải quyết; đề ra yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra đối với 100% vụ, việc; tham gia hỏi cung hoặc trực tiếp hỏi cung đối với 100% bị can. Tất cả tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; các vụ án hình sự đều được Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án giải quyết đúng thời hạn theo quy định của pháp luật. Không có vụ án nào đình chỉ điều tra do không phạm tội, đình chỉ không đúng quy định của pháp luật; Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội, hoặc tuyên khác tội danh, khung hình phạt mà Viện kiểm sát truy tố.

AHoan

Đồng chí Trần Quốc Hoàn, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh

phát biểu tại Hội nghị

2. Công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp
VKSND hai cấp đã kiểm sát giải quyết theo trình tự sơ thẩm, phúc thẩm đối với 2769 vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; thông qua công tác kiểm sát, VKSND 2 cấp đã ban hành 06 kháng nghị phúc thẩm vụ án dân sự; 04 kiến nghị yêu cầu Toà án khắc phục vi phạm, đều được tiếp thu; phối hợp với Tòa án tổ chức 47 phiên tòa rút kinh nghiệm. Trong lĩnh vực kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự: VKSND hai cấp đã kiểm sát trực tiếp 36 cuộc kiểm sát trực tiếp tại các Nhà tạm giữ, Trại tạm giam của Cơ quan Công an và cơ quan THA hình sự cùng cấp; kiểm sát trực tiếp việc quản lý, giáo dục các trường hợp phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ tại 71 UBND cấp xã; đã ban hành 107 kết luận và 02 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, đều được tiếp thu. Lĩnh vực kiểm sát thi hành án dân sự đã tăng cường công tác kiểm sát thi hành án dân sự đối với những việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; những việc có liên quan đến các dự án trọng điểm của tỉnh; thông qua công tác kiểm sát, VKSND hai cấp đã ban hành 07 kiến nghị yêu cầu các Chi cục THA dân sự khắc phục vi phạm, đều được tiếp thu. Công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp luôn được VKSND hai cấp quan tâm chú trọng giải quyết triệt để, đúng quy định; không để xảy ra hiện tượng khiếu nại, tố cáo đông người; kéo dài, vượt cấp tại các trụ sở VKSND hai cấp.

ADVietĐồng chí Trần Đăng Việt, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh

phát biểu tại Hội nghị

3. Công tác khác
Các lĩnh vực công tác khác, như: Công tác xây dựng Ngành; công tác tham mưu, tổng hợp; công tác tài chính, kế toán; công tác thi đua khen thưởng; công tác thanh tra, kiểm tra cũng được coi trọng, thực hiện thường xuyên; kỷ luật nghiệp vụ và trật tự nội dung luôn đảm bảo. Quan hệ phối hợp với cơ quan tư pháp ngày càng hiệu quả, thiết thực.

ADongĐồng chí Trần Mạnh Đông, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh

phát biểu tại Hội nghị

Trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin: Xác định năm 2023 là năm đột phá về ứng dụng về công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành KSND, VKSND hai cấp đã đẩy mạnh việc số hoá hồ sơ vụ án, thực hiện báo cáo án bằng Sơ đồ tư duy; tổ chức Hội nghị trực tuyến; tăng cường phối hợp với Toà án trong việc tổ chức các phiên toà số hoá hồ sơ công bố chứng cứ bằng hình ảnh, phiên toà trực tuyến; tiến hành nâng cấp, thay đổi giao diện Trang thông tin điện tử của VKSND tỉnh; áp dụng hình thức Phòng họp không giấy tờ trong các Hội nghị giao ban công tác kiểm sát hàng tháng và giao ban hàng tuần tại VKSND tỉnh. Tiếp tục khai thác tốt các tiện ích của nền tảng công nghệ thông tin hiện có, tăng cường đầu tư trang thiết bị cho lĩnh vực công nghệ thông tin, phục vụ cho công tác, đáp ứng yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành KSND.

AQViet

Đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh

phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh đã đánh giá và ghi nhận những kết quả đã đạt được và những khó khăn, vướng mắc của VKSND hai cấp tỉnh Nam Định trong 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí chỉ đạo toàn Ngành tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị 01/CT-VKSTC về công tác của ngành KSND năm 2023; các chỉ thị chuyên đề, thông báo, văn bản chỉ đạo của VKSND cấp trên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nghiệp vụ theo Kế hoạch đã đề ra; chỉ đạo thực hiện các giải pháp đồng bộ khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra qua sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, nhất là nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong các khâu, lĩnh vực công tác kiểm sát hoạt động tư pháp. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, phải thực hiện nghiêm quy định, quy chế của Ngành, thực hiện đúng, đầy đủ các thao tác của Kiểm sát viên; gửi bán án, quyết định lên VKSND cấp trên đầy đủ, đúng thời hạn; kiểm sát chặt chẽ thời hạn giải quyết các vụ, việc của các cơ quan tiến hành tố tụng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng quá hạn giải quyết. Chấp hành nghiêm túc kỷ luật nội vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong ngành Kiểm sát nhân dân.


Đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự đảng,

Viện trưởng VKSND tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân


Tại Hội nghị, Viện trưởng VKSND tỉnh Nam Định đã tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định (21/5/1963 - 21/5/2023); 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) do VKSND tỉnh Nam Định phát động; cho bộ phận Công nghệ thông tin thuộc Văn phòng VKSND tỉnh do có thành tích xuất sắc trong việc triển khai ứng dụng phòng họp không giấy tờ trong ngành KSND tỉnh; cho Đội thể thao môn Kéo co vì có thành tích xuất sắc tại Giải thể thao chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và tháng Công nhân năm 2023 do Công đoàn Viên chức tỉnh Nam Định tổ chức và đồng chí Phạm Đức Hùng - Phó Chánh Văn phòng VKSND tỉnh Nam Định do có thành tích xuất sắc trong việc nâng cấp, thay đổi giao diện Trang thông tin điện tử của VKSND tỉnh Nam Định.

Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định

Bac Ho dayPhuong_chamXay_dungBac
     
     
     

Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định
Trụ sở : Số 04 - Hà Huy Tập - Thành phố Nam Định; Điện thoại : 0228.3849429
Giấy phép số 01/GP-TTĐT-STTTT ngày 18/5/2023 của Sở TT&TT tỉnh Nam Định
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định thiết kế và giữ bản quyền.