Phòng 2 VKSND tỉnh Nam Định
thực hiện việc báo cáo vụ án hình sự bằng Sơ đồ tư duy

Ngày 22/6/2023, Phòng 2 VKSND tỉnh Nam Định đã tổ chức báo cáo án bằng Sơ đồ tư duy đối với 02 vụ án hình sự. Đến dự và chỉ đạo có các đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh; đồng chí Trần Quốc Hoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo, Kiểm sát viên Phòng 2 VKSND tỉnh

Đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Viện trưởng VKSND tỉnh
phát biểu ý kiến tại buổi báo cáo án bằng Sơ đồ tư duy

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Xuân Hoàn, Trưởng phòng 2 VKSND tỉnh đã báo cáo tóm tắt những biện pháp mà Phòng 2 đã triển khai, những kết quả đạt được trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 17/5/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành KSND; Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành KSND năm 2023; Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023 của VKSND tỉnh Nam Định và sự chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh, Phòng 2 VKSND tỉnh đã xây dựng Chương trình công tác, trong đó xác định năm 2023 là năm đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng 2. Đồng chí Trưởng phòng 2 đã tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị; yêu cầu các Kiểm sát viên phải đẩy mạnh công tác số hoá và lưu trữ hồ sơ; tăng cường công tác phối hợp của Toà án, Cơ quan công an để thực hiện việc công bố tài liệu bằng hình ảnh tại các phiên toà, xét xử trực tuyến.

AHoan

Đồng chí Trần Xuân Hoàn, Trưởng phòng 2 VKSND tỉnh
trình bày kỹ năng duyệt án hình sự bằng Sơ đồ tư duy

Sáu tháng đầu năm 2023, Phòng 2 đã tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn xây dựng Sơ đồ tư duy để nghiên cứu, báo cáo các vấn đề cần giải quyết trong vụ án hình sự bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu VKSND tỉnh đến 10 VKSND cấp huyện. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo VKSND tỉnh, Lãnh đạo Phòng và tương đương, lãnh đạo VKSND cấp huyện và các Kiểm sát viên, chuyên viên nghiệp vụ của VKSND hai cấp. Báo cáo viên là đại diện Lãnh đạo và các đồng chí trong Đoàn công tác của Vụ 2 VKSND tối cao. Đến nay, Phòng 2 đã số hoá được 20 hồ sơ vụ án hình sự; phối hợp với TAND tỉnh tiến hành xét xử 01 phiên toà rút kinh nghiệm, số hoá hồ sơ, công bố chứng cứ bằng hình ảnh. Sau khi được tập huấn báo cáo án bằng Sơ đồ tư duy, 100% số vụ án hình sự của Phòng 2 đều được các Kiểm sát viên xây dựng Sơ đồ tư duy trong báo cáo án từ giai đoạn tiếp nhận thụ lý nguồn tin tội phạm đến giai đoạn xét xử vụ án.

ADViet

Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Kiểm sát viên trung cấp Phòng 2 VKSND tỉnh
báo cáo vụ án hình sự bằng Sơ đồ tư duy

Tại buổi làm việc, các đồng chí Vũ Văn Nam, Nguyễn Thị Hà, Kiểm sát viên trung cấp Phòng 2 lần lượt báo cáo 02 vụ án hình sự bằng Sơ đồ tư duy, xin ý kiến duyệt đường lối giải quyết án của đồng chí Trưởng phòng 2, đồng chí Phó Viện trưởng và đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Nam Định. Kết thúc phần báo cáo, các đồng chí Kiểm sát viên đã chia sẻ các kinh nghiệm của cá nhân về cách ứng dụng các phần mềm hỗ trợ xây dựng Sơ đồ tư duy, kỹ năng xử lý hình ảnh để phục vụ cho việc báo cáo án nhằm hoàn thiện hơn nữa kỹ năng báo cáo án để Lãnh đạo VKSND tỉnh, Lãnh đạo đơn vị nắm bắt nội dung vụ án một cách cụ thể, toàn diện hơn so với việc đọc hoặc nghe báo cáo bằng lời nói như trước đây.

ADong

Đồng chí Vũ Văn Nam, Kiểm sát viên trung cấp Phòng 2 VKSND tỉnh
báo cáo vụ án hình sự bằng Sơ đồ tư duy

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Viện trưởng VKSND tỉnh Nam Định đánh giá cao việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và báo cáo án bằng sơ đồ tư duy của các KSV được phân công THQCT, KSĐT, KSXX vụ án hình sự, đồng thời nhấn mạnh việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên mônlà nhiệm vụ quan trọng, thiết thực và hữu ích, là bước đột phá trong hoạt động của ngành KSND nói chung và của VKSND tỉnh Nam Định nói riêng. Đồng chí Viện trưởng biểu dương những kết quả mà Phòng 2 đã đạt được và yêu cầu tập thể Phòng 2 cũng như từng cá nhân các đồng chí Kiểm sát viên phát huy hơn nữa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Đồng chí Trần Xuân Hoàn, Trưởng phòng 2 phát biểu tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh. Đồng chí hứa, trong thời gian tới, Phòng 2 sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác nghiên cứu hồ sơ thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, giải quyết án hình sự thuộc phạm vi trách nhiệm của Phòng 2, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành KSND tỉnh Nam Định./.

Phòng 2 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định

Bac Ho dayPhuong_chamXay_dungBac
     
     
     

Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định
Trụ sở : Số 04 - Hà Huy Tập - Thành phố Nam Định; Điện thoại : 0228.3849429
Giấy phép số 01/GP-TTĐT-STTTT ngày 18/5/2023 của Sở TT&TT tỉnh Nam Định
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định thiết kế và giữ bản quyền.