VKSND huyện Mỹ Lộc phối hợp với TAND huyện
tổ chức 03 phiên toà rút kinh nghiệm; xét xử trực tuyến,
công bố chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa

Thực hiện Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội về tổ chức phiên toà trực tuyến; Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 15/12/2021 của TAND tối cao, VKSND tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến; Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 17/5/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành KSND; Kế hoạch công tác năm 2023 của VKSND huyện; vừa qua, VKSND huyện Mỹ Lộc đã phối hợp với TAND huyện tổ chức 03 phiên toà rút kinh nghiệm; xét xử trực tuyến, công bố chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên toà, gồm các vụ: Lê  Văn Quý, Phạm Văn Nam, Phạm Văn Thái đều bị VKSND huyện Mỹ Lộc truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

a1

Đồng chí Lê Nhật Chiến, Viện trưởng VKSND huyện Mỹ Lộc
 thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên toà

Điểm cầu trung tâm đặt tại trụ sở TAND huyện Mỹ Lộc, điểm cầu thành phần tại Trại tạm giam Công an tỉnh. Tại các phiên tòa xét xử sơ thẩm trực tuyến, các Cơ quan tiến hành tố tụng huyện Mỹ Lộc đã thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục theo đúng quy định của Bộ luật TTHS thông qua hệ thống camera kết nối trực tuyến giữa hai điểm cầu. Trước và trong phiên toà, VKSND huyện, TAND huyện và Trại tạm giam Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với nhau nhằm chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật để phiên tòa diễn ra trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật TTHS; chất lượng âm thanh rõ ràng, hình ảnh sắc nét, việc kết nối thông suốt từ khai mạc đến khi kết thúc phiên tòa; đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng.

Tại các phiên toà trực tuyến, trên cơ sở quy định của pháp luật, các Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự đã tích cực, chủ động tham gia xét hỏi, phân tích, tổng hợp, đánh giá chứng cứ; đánh giá tính chất, mức độ, động cơ phạm tội và hậu quả của tội phạm; xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo; công bố bằng hình ảnh các tài liệu, chứng cứ được thu thập trong quá trình điều tra (đã được số hóa) một cách công khai và đúng trình tự, quy định của pháp luật. Trên cơ sở đề nghị của Kiểm sát viên và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Bị cáo Phạm Văn Thái 21 tháng tù, bị cáo Phạm Văn Nam 18 tháng tù, bị cáo Lê  Văn Quý 15 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

a2

Bị cáo tham gia tố tụng tại điểm cầu thành phần

Sau khi kết thúc phiên tòa, VKSND huyện Mỹ Lộc đã tổ chức họp rút kinh nghiệm; đánh giá các ưu điểm, khuyết điểm của các phiên tòa; việc số hoá hồ sơ; công bố, trình chiếu tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa. Cuộc họp nhận định: Việc lựa chọn vụ án và quá trình tổ chức các phiên toà đảm bảo tiêu chí của phiên toà rút kinh nghiệm; Kiểm sát viên đã chủ động xét hỏi theo trình tự quy định để làm rõ các tình tiết, chứng cứ làm căn cứ cho việc giải quyết vụ án khách quan, đúng pháp luật; việc trình chiếu, công bố các tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa đã bảo đảm đúng các quy định của Bộ luật TTHS và có tính thuyết phục cao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự theo tinh thần cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Lộc

 

Bac Ho dayPhuong_chamXay_dungBac
     
     
     

Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định
Trụ sở : Số 04 - Hà Huy Tập - Thành phố Nam Định; Điện thoại : 0228.3849429
Giấy phép số 01/GP-TTĐT-STTTT ngày 18/5/2023 của Sở TT&TT tỉnh Nam Định
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định thiết kế và giữ bản quyền.