Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023
về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 21/4/2023, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham dự Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Tỉnh ủy Nam Định tổ chức bằng hình thức trực tuyến kết nối từ điểm cầu tại Nhà văn hóa 3-2 thành phố Nam Định đến điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định.

maket

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu trực tiếp do Tỉnh ủy Nam Định tổ chức có đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Tham dự tại điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có đồng chí Trần Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động thuộc Cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định.

HoiTruong

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh Nam Định


Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt chuyên đề 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Nam Định phát triển toàn diện”, gồm 2 phần: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới, con người mới xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa, con người Nam Định phát triển toàn diện. Trong đó, chuyên đề đã giới thiệu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa và yêu cầu xây dựng nền văn hóa mới; về xây dựng con người mới; quan điểm của Đảng ta về xây dựng văn hóa, con người trong giai đoạn hiện nay; một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm về xây dựng văn hóa, con người Nam Định phát triển toàn diện.

ToanCanhCác đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh Nam Định nghe
GS TS Phùng Hữu Phú truyền đạt chuyên đề 2023 tại điểm cầu Tỉnh uỷ Nam Định
( Hình chụp tại điểm cầu VKSND tỉnh Nam Định )


Thông qua việc học tập, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2023, giúp cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tiếp tục nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới, con người Xã hội chủ nghĩa. Từ đó thấy rõ trách nhiệm, vai trò của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và thực hiện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa con người Nam Định phát triển toàn diện gắn với phát triển tri thức, phát triển thể chất, có phẩm chất đạo đức, có kiến thức về kỹ năng xã hội; hướng đến Chân – Thiện – Mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.


Văn phòng Đảng ủy và Văn phòng VKSND tỉnh

 

Bac Ho dayPhuong_chamXay_dungBac
     
     
     

Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định
Trụ sở : Số 04 - Hà Huy Tập - Thành phố Nam Định; Điện thoại : 0228.3849429
Người chịu trách nhiệm : Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định thiết kế và giữ bản quyền.