Kế hoạch số 83/KH-VKS ngày 28/12/2023 của Viện trưởng VKSND tỉnh về công tác kiểm sát năm 2024

Thông báo về danh sách ứng viên đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức nghiệp vụ Công chức khác (Vòng 2) và thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển nghiệp vụ khác năm 2023 của Cụm miền bắc (từ Quảng trị trở ra)

Thông báo về việc tuyển dụng công chức nghiệp vụ Kiểm sát đợt 2 năm 2023

Quy chế miễn nhiệm, từ chức, cách chức đối với công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân theo Quyết định số 442/QĐ-VKSTC của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân theo Quyết định số 428/QĐ-VKSTC của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Thông báo kết quả thi tuyển công chức nghiệp vụ Công chức khác năm 2023 (Vòng 1) của Cụm miền Bắc (từ Quảng trị trở ra) và hướng dẫn phúc khảo

V/v hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2023

Thông báo về danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn và thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển công chức nghiệp vụ khác vòng 1 năm 2023

Về việc áp dụng hình thức tiền lương trong Hợp đồng lao động theo Nghị định 111

Thông báo kết quả thi tuyển công chức nghiệp vụ Kiểm sát năm 2023 (vòng 2) của Cụm thứ nhất và hướng dẫn phúc khảo

Thông báo về danh sách ứng viên đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức Vòng 2 và thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển công chức nghiệp vụ kiểm sát Vòng 2 của Cụm thứ nhất

Thông báo danh sách thí sinh thi tuyển công chức năm 2023

Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2023

Về việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác quy hoạch cán bộ

Bac Ho dayPhuong_chamXay_dungBac
     
     
     

Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định
Trụ sở : Số 04 - Hà Huy Tập - Thành phố Nam Định; Điện thoại : 0228.3849429
Người chịu trách nhiệm : Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định thiết kế và giữ bản quyền.