Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và chấp hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Ý Yên

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023; vừa qua, VKSND tỉnh Nam Định đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và chấp hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Ý Yên. Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng 8 VKSND tỉnh làm Trưởng đoàn; tham gia Đoàn có đồng chí Đỗ Hồng Điệp, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ý Yên.

Tại trụ sở Công an huyện Ý Yên, sau khi công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát, nghe đại diện lãnh đạo Công an huyện Ý Yên báo cáo tình hình công tác tạm giữ, tạm giam và chấp hành án phạt tù trong kỳ kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã đã tiến hành trực tiếp kiểm tra, nghiên cứu báo cáo, sổ sách, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân; trực tiếp kiểm sát tại buồng tạm giữ, buồng tạm giam và những nơi khác có liên quan; gặp hỏi người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân về việc giam giữ, chấp hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện.

a1

Đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng 8 VKSND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm sát công bố Quyết định, kế hoạch trực tiếp kiểm sát

Thông qua công tác kiểm sát, VKSND tỉnh nhận thấy: Nhìn chung, Nhà tạm giữ Công an huyện Ý Yên đã chấp hành nghiêm quy định trong công tác quản lý hồ sơ, thủ tục đưa người vào tạm giữ, tạm giam và chấp hành án phạt tù; không xảy ra các trường hợp giam, giữ người quá hạn luật định; người bị bắt tạm giữ, tạm giam ra vào hàng ngày đều được quản lý, theo dõi chặt chẽ, cập nhật sổ sách kịp thời, chính xác; các chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam và người chấp hành án phạt tù như chế độ ăn, mặc, cấp phát tư trang, chăm sóc y tế, chế độ thăm gặp, nhận quà,… được đảm bảo. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm sát cũng phát hiện một số vi phạm, thiếu sót trong công tác tạm giữ, tạm giam và chấp hành án phạt tù, Đoàn đã yêu cầu Nhà tạm giữ Công an huyện Ý Yên khắc phục kịp thời.

Thay mặt Công an huyện Ý Yên, đồng chí Phan Văn Hoạt, Phó trưởng Công an huyện đã ghi nhận, tiếp thu ý kiến mà Đoàn kiểm sát nêu lên đồng thời khẳng định: Sẽ chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, vi phạm đã nêu để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn công tác quản lý giam, giữ, chấp hành án tại Nhà tạm giữ Công an huyện trong thời gian tới.

Kết thúc cuộc kiểm sát, VKSND tỉnh Nam Định đã ban hành kết luận trực tiếp kiểm sát theo quy định./.

Phòng 8 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định

Bac Ho dayPhuong_chamXay_dungNDBVLVNCNTTXay_dungCDSTL

VB

     
     
     

Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định
Trụ sở : Số 04 - Hà Huy Tập - Thành phố Nam Định; Điện thoại : 0228.3849429
Giấy phép số 01/GP-TTĐT-STTTT ngày 18/5/2023 của Sở TT&TT tỉnh Nam Định
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định thiết kế và giữ bản quyền.