Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Giao Thuỷ

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023, Kế hoạch số 276a/KH-BCĐ ngày 07/4/2023 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND, vừa qua, VKSND tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại VKSND huyện Giao Thủy. Đoàn kiểm tra do đồng chí Bùi Ngọc Đán, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND tỉnh, Chánh thanh tra VKSND tỉnh làm Trưởng đoàn.

a1

Đồng chí Bùi Ngọc Đán, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ,
 Chánh thanh tra VKSND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, sau khi công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm tra, đại diện lãnh đạo VKSND huyện Giao Thủy báo cáo kết quả công tác, Đoàn kiểm tra đã tiến hành nghiên cứu hồ sơ, sổ sách, tài liệu, làm việc trực tiếp với các cá nhân có liên quan. Thông qua công tác kiểm tra, VKSND tỉnh Nam Định nhận thấy: Nhìn chung, VKSND huyện Giao Thuỷ đã thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND trên tất cả các lĩnh vực từ trách nhiệm của Viện trưởng đến vai trò của công chức, người lao động trong đơn vị; trong hoạt động nghiệp vụ kiểm sát, nội bộ cơ quan đến mối quan hệ công tác với các cơ quan hữu quan. Cụ thể là:

- Về thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan: VKSND huyện Giao Thuỷ đã duy trì việc họp giao ban định kỳ nhằm quán triệt đầy đủ các văn bản của Đảng, Nhà nước và của ngành KSND đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị; đánh giá kết quả công tác tuần và đề ra phương hướng nhiệm vụ tuần tới. Hàng năm, lãnh đạo đơn vị chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác, chương trình công tác từng khâu theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của ngành cấp trên. Xây dựng Quy chế làm việc giữa Viện trưởng, các Phó Viện trưởng và Kiểm sát viên, Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế về quản lý sử dụng tài sản công… trước khi ban hành đều tổ chức lấy ý kiến tham gia của công chức, người lao động trong đơn vị. Chấp hành tốt các quy định của ngành KSND trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền; các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kế toán, ngân sách, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023 theo đúng quy định của Quy chế dân chủ.

a1

Đồng chí Cao Thanh Khang, Viện trưởng VKSND huyện phát biểu tại buổi làm việc

VKSND huyện đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị công tác, Quy chế của ngành KSND; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Kiểm sát viên tích cực chủ động phối hợp với CQĐT, TAND trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, đảm bảo việc điều tra, truy tố, xét xử được khách quan, toàn diện, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Tổng số vụ án thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 223 vụ/355 bị can, đã truy tố 181 vụ/303 bị can; tổng số án thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự 206 vụ/346 bị cáo. Xây dựng được 25 vụ án trọng điểm, xét xử lưu động 02 vụ để đáp ứng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ từng bước được triển khai theo đúng chỉ đạo của VKSND cấp trên.

Chấp hành nghiêm túc quy định của ngành về kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ theo Chỉ thị số 05 ngày 31/3/2014 của Viện trưởng VKSND tối cao; thực hiện tốt quy tắc ứng xử của công chức, người lao động, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ kiểm sát. Trong thời điểm, không có công chức, người lao động nào vi phạm phải xử lý.

- Trong quan hệ công tác và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan: VKSND huyện Giao Thuỷ đã bố trí phòng tiếp công dân, niêm yết nội quy tiếp công dân. Cử người có trách nhiệm gặp và giải quyết công việc có liên quan khi công dân, tổ chức có yêu cầu theo quy định của pháp luật. Việc tiếp nhận, xử lý, thụ lý giải quyết đơn khiếu nại tố cáo liên quan đến trách nhiệm của VKSND được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, của ngành Kiểm sát nhân dân.

Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa VKSND huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Giao thủy trong công tác kiểm sát, nhất là công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam, thi hành án; phối hợp với Đài phát thanh huyện, các cơ quan đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ trước HĐND huyện theo quy định. Quan hệ công tác giữa VKSND, CQĐT, TAND và Chi cục THADS huyện được tăng cường; thường xuyên trao đổi thông tin bàn bạc để đảm bảo cho việc điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án được đúng người, đúng tội, đúng pháp luật góp phần có hiệu quả vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. Trong thời điểm, VKSND huyện đã ban hành được nhiều kiến nghị, yêu cầu các cơ quan hữu quan làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, khắc phục hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót trong việc thực hiện Quy chế dân dân chủ trong hoạt động của đơn vị và kiến nghị những biện pháp khắc phục trong thời gian tới; yêu cầu lãnh đạo đơn vị tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các văn bản có liên quan đến việc thực hiện dân chủ đảm bảo đúng quy định theo Quy chế của Ngành; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, người lao động để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo.

a1

Toàn cảnh buổi làm việc

Thay mặt VKSND huyện Giao Thuỷ, đồng chí Cao Thanh Khang, Viện trưởng VKSND huyện phát biểu tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn, kiến nghị của Đoàn kiểm tra. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy dân chủ nhằm phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của công chức, người lao động tại đơn vị trong việc tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng các chính sách, quy chế của cơ quan góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Ngành đã giao, tạo môi trường làm việc thực sự dân chủ, hài hòa, thân thiện mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Kết thúc cuộc kiểm tra, VKSND tỉnh Nam Định đã ban hành kết luận kiểm tra theo đúng quy định./.

 

Thanh tra - Khiếu tố Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định

Bac Ho dayPhuong_chamXay_dungNDBVLVNCNTTXay_dungCDSTL

VB

     
     
     

Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định
Trụ sở : Số 04 - Hà Huy Tập - Thành phố Nam Định; Điện thoại : 0228.3849429
Giấy phép số 01/GP-TTĐT-STTTT ngày 18/5/2023 của Sở TT&TT tỉnh Nam Định
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định thiết kế và giữ bản quyền.