VKSND tỉnh Nam Định phối hợp với VKSND huyện Ý Yên trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự năm 2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ý Yên

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023, vừa qua, VKSND tỉnh Nam Định đã phối hợp với VKSND huyện Ý Yên tiến hành trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự năm 2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ý Yên. Đoàn kiểm sát do đồng chí Trần Quốc Hoàn, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh làm Trưởng đoàn; tham gia Đoàn có Lãnh đạo, Kiểm sát viên Phòng 8 VKSND tỉnh; đại diện Lãnh đạo, Kiểm sát viên VKSND huyện Ý Yên; đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ý Yên phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm sát.

Tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ý Yên, sau khi công bố Quyết định, Kế hoạch trực tiếp kiểm sát, Đoàn đã nghe đại diện Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện báo cáo kết quả chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự; tiến hành kiểm sát toàn diện hồ sơ, sổ sách, kế toán và việc bảo quản, xử lý vật chứng và tiến hành xác minh trực tiếp các trường hợp chưa có điều kiện thi hành án…

a1

Đồng chí Trần Quốc Hoàn, Phó viện trưởng VKSND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm sát
 công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát

Thông qua công tác kiểm sát, Đoàn kiểm sát nhận thấy: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ý Yên đã lập đầy đủ các loại sổ sách để theo dõi, quản lý công tác thi hành án dân sự; sổ sách được ghi chép sạch sẽ, đầy đủ các cột mục, nội dung, đánh số bút lục từng trang, thực hiện chốt sổ năm công tác theo quy định. Việc ra các quyết định và lập hồ sơ thi hành án cơ bản đảm bảo về thời hạn và nội dung Bản án, Quyết định đã có hiệu lực của Tòa án. Việc thông báo các quyết định về thi hành án, giấy báo và các văn bản có liên quan đều được thông báo cho đương sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; việc đăng tải thông tin về các trường hợp chưa có điều kiện thi hành án trên trang thông tin điện tử của Chi cục Thi hành án dân sự huyện và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nơi xác minh được thực hiện đầy đủ; việc xác minh điều kiện thi hành án được thực hiện theo đúng quy định. Công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án; việc quản lý, xuất, nhập kho vật chứng được thực hiện theo đúng quy định. Việc giao nhận, bảo quản vật chứng, tài sản thi hành án đảm bảo an toàn, không xảy ra thất lạc, hư hỏng. Việc phân loại, thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại trong hoạt động thi hành án dân sự đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

a1

Đại diện Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ý Yên
báo cáo kết quả chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự năm 2023

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, trong quá trình tổ chức thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự huyện còn một một số hạn chế, thiếu sót, như: Trong việc rà soát, đối chiếu giao nhận quyết định, bản án giữa Chi cục Thi hành án dân sự và Tòa án nhân dân huyện Ý Yên theo Quy chế liên ngành cấp tỉnh chưa được thực hiện triệt để; nội dung trích yếu danh mục tài liệu chưa đầy đủ; có vụ việc chưa kịp thời tiến hành cưỡng chế thi hành án …

Thay mặt Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ý Yên, đồng chí Phạm Công Rĩnh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã ghi nhận, tiếp thu ý kiến mà Đoàn kiểm sát nêu đồng thời sẽ chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, vi phạm để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn công tác thi hành án dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự huyện trong thời gian tới.

a1

Đoàn kiểm tra sổ sách, hồ sơ thi hành án dân sự

Kết thúc cuộc kiểm sát, VKSND tỉnh Nam Định đã ban hành kết luận trực tiếp kiểm sát theo quy định; VKSND huyện Ý Yên ban hành kiến nghị đối với Tòa án nhân dân huyện yêu cầu khắc phục vi phạm trong việc chuyển giao các quyết định, bản án cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ý Yên./.


Viện kiểm sát nhân dân huyện Ý Yên

 

Bac Ho dayPhuong_chamXay_dungNDBVLVNCNTTXay_dungCDSTL

VB

     
     
     

Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định
Trụ sở : Số 04 - Hà Huy Tập - Thành phố Nam Định; Điện thoại : 0228.3849429
Giấy phép số 01/GP-TTĐT-STTTT ngày 18/5/2023 của Sở TT&TT tỉnh Nam Định
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định thiết kế và giữ bản quyền.