Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 04/12/2023, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Trung ương Đảng tổ chức bằng hình thức trực tuyến kết nối đến các điểm cầu trên toàn quốc trong đó có điểm cầu của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến do Tỉnh ủy Nam Định tổ chức tại Nhà Văn hoá trung tâm 3 - 2 tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Tham dự điểm cầu tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động thuộc Cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định.

a1

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng giới thiệu Nghị quyết 43

Tại Hội nghị, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp truyền đạt các Chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc .

- Chuyên đề 2: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới,

- Chuyên đề 3: Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

- Chuyên đề 4: Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới

a1

Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt Nghị quyết 42

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết số 42-NQ/TW, số 43-NQ/TW, số 44-NQ/TW và số 45-NQ/TW Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Thông qua việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung các Nghị quyết, giúp cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định được nhận thức cơ bản những nội dung của các Nghị quyết lần thứ tám Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII. Từ đó thấy rõ trách nhiệm, vai trò của mình trong tiếp thu, xây dựng chương trình hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị và chi bộ.

Toàn cảnh tại Hội trường VKSND tỉnh Nam Định

a1

a1

Văn phòng Đảng ủy VKSND tỉnh

 

Bac Ho dayPhuong_chamXay_dungNDBVLVNCNTTXay_dungCDSTL

VB

     
     
     

Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định
Trụ sở : Số 04 - Hà Huy Tập - Thành phố Nam Định; Điện thoại : 0228.3849429
Giấy phép số 01/GP-TTĐT-STTTT ngày 18/5/2023 của Sở TT&TT tỉnh Nam Định
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định thiết kế và giữ bản quyền.