Kế hoạch chuyển đổi số ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024

Hướng dẫn triển khai công tác thi đua, khen thưởng trong ngành KSND năm 2024

Hướng dẫn công tác tiếp công dân, Kiểm sát và giải quyết đơn hiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2024

Hướng dẫn công tác Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra, Truy tố và Kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma tuý năm 2024

Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự năm 2024

Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh năm 2024

Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét sơ thẩm án tham nhũng, chức vụ năm 2024

Hướng dẫn công tác THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẩm án kinh tế năm 2024

Hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2024

Hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2024

Hướng dẫn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính năm 2024

Giải đáp một số khó khăn vuóng mắc trông công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết KNTC trong HĐTP

Trả lời khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của VKSND các cấp về công tác thanh tra

Trả lời khó khăn, vướng mắc kiến nghị, đề xuất về kiểm sát vc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự

Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự; Hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ và Hướng dẫn về thẩm quyền ký văn bản thuộc Hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự

Quyết định 21/QĐ-VKSTC 2023 Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát

Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự năm 2023

Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án trật tự xã hội năm 2023

Hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2023

Hướng dẫn thực hiện công tác thống kê năm 2023

Hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ về công nghệ thông tin năm 2023

Chương trình công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2023

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật

Hướng dẫn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2023

Hướng dẫn công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2023

 

 

Trang

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bac Ho dayPhuong_chamXay_dungNDBVLVNCNTTXay_dungCDSTL

VB

     
     

Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định
Trụ sở : Số 04 - Hà Huy Tập - Thành phố Nam Định; Điện thoại : 0228.3849429
Người chịu trách nhiệm : Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định thiết kế và giữ bản quyền.